[Mục lục] – Hoàn Xuân

 

HOÀN XUÂN

 

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

Thể loại: Danmei

Giới thiệu: Hiện đại, thanh xuân, vườn trường, ngược thân, ngược tâm, chủ thụ, NP, 3 công x 1 thụ, thụ là trai thẳng, công không phải người tốt, tam – quan – ngay – thẳng – ending

Nhân vật chính: Lâm Tuế Xuân x các anh người yêu của em ấy

Edit: Mimi, DLinh

Beta: Chi

 

— Tác giả cảnh báo —

1. Tác giả là người mới, tác phẩm còn ở giai đoạn luyện tập, không tam quan, không logic, hành văn non kém.

2. Nhân vật chính rất thảm, còn là trai thẳng, có tình tiết thích con gái.

3. Bạo lực học đường rất ghê tởm! Đừng bắt chước! Truyện hoàn toàn là hư cấu thôi!

4. Không thích hãy ấn X, đừng tự hành hạ bản thân.

 

— VĂN ÁN —

Những kẻ đã từng bạo lực học đường tôi, về sau đều yêu tôi.

 

— MỤC LỤC —

001  |

|  002  003  |

|  004  |  005  |  006  |

|  007  |  008  |  009  |  010  |

|  011  |  012  |  013  |  014  |  015  |

|  016  |  017  |  018  |  019  |  020  |  021  |  022  |

| 023  |  024  |  025  |  026  |  027  |

| 028  |  029  |  030  |  031  |

| 032  |  033  |  034  |

|  035  |  036  |

| 037  |

*****

| 038  |  039  |  040  |  041  |

— HOÀN —
(22/03/2021 – …/…/…..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *